Werkgebied Amsterdam Woont

 

Het werkgebied van Amsterdam Woont valt samen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA is onderverdeeld in zeven deelgebieden: Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, IJmond, Zuid Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Flevoland.