Privacyverklaring

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Amsterdam Woont, statutair gevestigd aan de Lauriergracht 54 BG, 1016 RL in Amsterdam en geregistreerd onder de naam Vereniging Promotie Nieuwbouwwoningen, onder KVK nummer 83745696.

In deze verklaring zet Amsterdam Woont uiteen hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt.

2. Verzamelde gegevens

Je kunt de website van Amsterdam Woont, www.amsterdamwoont.nl, anoniem bezoeken. Amsterdam Woont faciliteert de presentatie van het woningaanbod van haar leden (projectontwikkelaars, makelaars en beleggers die nieuwbouw aanbieden) richting de consument. Amsterdam Woont maakt hiervoor gebruik van de database van OSRE, waarin projectgegevens en gegevens van geïnteresseerden worden geregistreerd. De woningaanbieders kunnen de gegevens van geïnteresseerden zelf benaderen en raadplegen.

Indien je informatie wenst te verkrijgen, je aanmeldt voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een enquête, kan Amsterdam Woont vragen om je geslacht, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, huisnummer (evt. toevoeging), straat, plaats en land te verstrekken. Naast het invoeren van deze gegevens vragen wij je om akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Bij geen akkoord kunnen we onderstaande 4 punten niet realiseren. Als je belangstelling toont voor een woning, kan het zijn dat er ook naar je voorkeur voor een woningtype gevraagd wordt. Je gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Kenbaar maken van je interesse aan de woningaanbieder.
  • Je geslacht wordt gebruikt voor de aanhef in de correspondentie tussen jou en de aanbieder.
  • Je voorletter, tussenvoegsel en achternaam worden gebruikt om bij te houden waar je belangstelling naar uitgaat.
  • Je telefoonnummer en e-mailadres zijn voor het eerste contact tussen de woningaanbieder en het versturen van projectgerelateerd nieuws en het versturen van een nieuwsbrief of matchmail als er aanbod is dat past bij jouw profiel.

Verder worden je gegevens indirect gebruikt voor:

  • het verlenen en administratief afhandelen van de diensten van Amsterdam Woont aan de aanbieder van de woningen en/of;
  • het verkrijgen van een beter beeld van de doelgroepen van Amsterdam Woont en/of;
  • het aanpassen (of ontwikkelen) van de dienstverlening en de website(s) van Amsterdam Woont aan (of ten behoeve van) je persoonlijke voorkeuren en/of;
  • het op basis van wettelijke verplichtingen verstrekken van gegevens aan derden;
  • het verstrekken van e-mailadressen aan derden zoals Facebook om gepersonaliseerde advertenties te tonen. De e-mailadressen worden omgezet naar geanonimiseerde code.

3. Statistieken over het gebruik van onze sites

Voorts legt Amsterdam Woont verkeersgegevens en zoekgedrag vast met het oog op de samenstelling van gebruiksstatistieken, de beveiliging van haar website(s) en de preventie van misbruik of verboden gedragingen.

Amsterdam Woont gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze website (of websites) gebruikt wordt (of worden). De verkregen informatie wordt inclusief het IP-adres van jouw computer opgeslagen op servers van Google buiten Europa; in de Verenigde Staten. Google geeft ons een terugkoppeling over het gebruik van onze site(s). Het privacybeleid van Google is hierop van toepassing. Amsterdam Woont heeft geen invloed op het gebruik en de verwerking van de gegevens door of namens Google.

Bij het uitvoeren van enquêtes houdt Amsterdam Woont zich aan de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek.

4. Bewaren persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om je te identificeren, dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de eerder genoemde doelen. Na twee jaar worden persoonsgegevens automatisch uit de database van Amsterdam Woont verwijderd. Als je wilt dat we je persoonsgegevens verwijderen, stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres van Amsterdam Woont. Wij zullen dan middels onze procedures je persoonsgegevens verwijderen en/of de aanbieder van het project informeren over jouw wens van verwijdering. Bij het verwijderen van een account worden automatisch alle persoonsgegevens verwijderd. Verkeersgegevens op de websites worden 48 uur bewaard, daarna in beginsel vernietigd. Wanneer je je voor een nieuwsbrief afmeldt, wordt je e-mailadres van de verzendlijst van het desbetreffende platform verwijderd.

5. Cookie

Amsterdam Woont maakt gebruik van een cookie die door je browser wordt opgeslagen op je computer. Daarin wordt informatie opgeslagen, zoals de instellingen van je computer en door jouw aangegeven voorkeuren om een volgend bezoek aan de website(s) van Amsterdam Woont te vergemakkelijken. De website www.amsterdamwoont.nl is tweetalig, naar aanleiding van je browserinstellingen geven wij een website Nederlandstalig of Engelstalig weer. Deze cookie is niet schadelijk voor je privacy. Er is geen sprake van (het verwerken van) persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot jou. Wil je deze cookie niet ontvangen, blokkeer dan in je browser indirecte cookies (3rd party cookies). Let op! In dat geval kun je geen gebruik maken van alle mogelijkheden van de website(s) van Amsterdam Woont en/of heb je geen toegang tot alle onderdelen ervan.

6. Kennisneming en verbetering gegevens

Indien je wilt weten welke gegevens Amsterdam Woont over je heeft vastgelegd of je jouw gegevens wilt wijzigen, kun je contact opnemen met Amsterdam Woont via info@amsterdamwoont.nl of bellen met 020-2445749. Als je geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief en/of overige mailings van Amsterdam Woont of geaffilieerde ondernemingen, kun je je onder vermelding van het e-mailadres afmelden door een bericht te sturen aan info@amsterdamwoont.nl.

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze webpagina.

8. Vragen, Correcties en klachten

Wil jij je persoonsgegevens inzien, laten corrigeren, verwijderen of overdragen? Stuur dan een mail naar info@amsterdamwoont.nl. Je hoort binnen vier weken na ontvangst van je verzoek van ons.

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of het privacybeleid van Amsterdam Woont, dan kun je contact opnemen met Amsterdam Woont via info@amsterdamwoont.nl of 020-2445749. Voorts heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Amsterdam Woont, Lauriergracht 54 BG, 1016 RL Amsterdam, Nederland.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Ontvang actualiteiten over nieuwbouw in de regio direct in je mail.
Meld je aan