Privacyverklaring

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Amsterdam Woont. Statutair gevestigd aan de Lauriergracht 54 BG, 1016 RL te Amsterdam en geregistreerd onder de naam Vereniging Promotie Nieuwbouwwoningen, onder KVK nummer 83745696.

In deze verklaring zet Amsterdam Woont uiteen hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt.

2. Verzamelde gegevens

Je kunt de website van Amsterdam Woont, www.amsterdamwoont.nl, anoniem bezoeken. Amsterdam Woont faciliteert in de presentatie van het aanbod van haar leden (projectontwikkelaars, makelaars en beleggers die nieuwbouw aanbieden) richting de consument. Amsterdam Woont maakt hiervoor gebruik van de database van Fundament All Media, waarin projectgegevens en gegevens van geïnteresseerden worden geregistreerd. De woningaanbieders kunnen de gegevens van geïnteresseerden zelf benaderen en raadplegen.

Indien je informatie wenst te verkrijgen, je aanmeldt voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een enquête, kan Amsterdam Woont vragen om je geslacht, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, huisnummer (evt. toevoeging), straat, plaats, land te verstrekken. Naast het invoeren van deze gegevens vragen wij je om akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Bij geen akkoord kunnen we onderstaande 4 punten niet realiseren. Bij een interesse in een woning kan het zijn dat er ook naar je voorkeur voor een woningtype gevraagd wordt. Je gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. Kenbaar maken van je interesse aan de woningaanbieder
  2. Je geslacht wordt gebruikt voor de aanhef in de correspondentie tussen jou en de aanbieder
  3. Je voorletter, tussenvoegsel en achternaam wordt gebruikt om bij te houden waar je belangstelling naar uit gaat.
  4. Je telefoonnummer en e-mailadres is voor het eerste contact tussen de woningaanbieder en het versturen van project gerelateerd nieuws en het versturen van een nieuwsbrief of matchmail bij passend aanbod bij jouw profiel

Verder, worden je gegevens indirect gebruikt voor:

  • Het verlenen en administratief afhandelen van de diensten van Amsterdam Woont aan de aanbieder van de woningen en/of
  • Het verkrijgen van een beter beeld van de doelgroepen van Amsterdam Woont en/of
  • Dienstverlening en website(s) van Amsterdam Woont ontwikkelen en aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren en/of
  • Het op basis van wettelijke verplichtingen verstrekken van gegevens aan derden

3. Statistieken over het gebruik van onze sites

Voorts legt Amsterdam Woont verkeersgegevens en zoekgedrag vast met het oog op de samenstelling van gebruiksstatistieken, evenals ter beveiliging van haar website(s) en preventie van misbruik of verboden gedragingen.
Amsterdam Woont gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden. De verkregen informatie wordt inclusief het IP-adres van jouw computer opgeslagen op servers van Google buiten Europa; in de Verenigde Staten. Google geeft ons een terugkoppeling over het gebruik van onze sites. Het privacybeleid van Google is hierop van toepassing. Amsterdam Woont heeft geen invloed op het gebruik en de verwerking van de gegevens door of namens Google.

Bij het uitvoeren van enquêtes houdt Amsterdam Woont zich aan de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek.

4. Bewaren persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om je te identificeren, dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de vorenstaande doeleinden. Automatisch worden persoonsgegevens uit de database van Amsterdam Woont verwijderd na 2 jaar. Als je wilt dat we je persoonsgegevens verwijderen, stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres van Amsterdam Woont. Wij zullen dan middels onze procedures je persoonsgegevens verwijderen en/of de aanbieder van het project informeren over de wens van verwijdering. Bij het verwijderen van een account worden automatisch alle persoonsgegevens verwijderd. Verkeersgegevens op de websites worden 48 uren bewaard, daarna in beginsel vernietigd. Wanneer je je voor een nieuwsbrief afmeldt, wordt je e-mailadres van de verzendlijst van het desbetreffende platform verwijderd.

5. Cookie

Amsterdam Woont maakt gebruik van een cookie die door je browser wordt opgeslagen op je computer. Daarin wordt informatie opgeslagen, o.a. de instellingen van je computer en door jouw aangegeven voorkeuren, om een volgend bezoek aan de websites van Amsterdam Woont te vergemakkelijken. De website is tweetalig, naar aanleiding van je browserinstellingen geven wij een website Nederlandstalig of Engelstalig weer. Deze cookie is niet schadelijk voor je privacy. Er is geen sprake van (het verwerken van) persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot jou. Wilt je deze cookie niet ontvangen, blokkeer dan in je browser indirecte cookies (3rd party cookies). Let op! In dat geval kunt je geen gebruik maken van alle mogelijkheden van de websites van Amsterdam Woont en/of heb je geen toegang tot alle onderdelen ervan.

6. Kennisneming en verbetering gegevens

Indien je wilt weten welke gegevens Amsterdam Woont over je heeft vastgelegd of je jouw gegevens wilt wijzigen, kun je contact opnemen met Amsterdam Woont via info@amsterdamwoont.nl of bellen met 020 244 57 49. Indien je geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief en/of overige mailingen van Amsterdam Woont of geaffilieerde ondernemingen, kun je je onder vermelding van het e-mailadres afmelden door een bericht te sturen aan info@amsterdamwoont.nl.

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze webpagina.

8. Vragen, Correcties en klachten

Wil jij je persoonsgegevens inzien, laten corrigeren, verwijderen of overdragen? Stuur dan een mail naar info@amsterdamwoont.nl. Je hoort binnen vier weken na ontvangst van je verzoek van ons.

Indien je vragen heeft over deze Privacyverklaring of het privacy beleid van Amsterdam Woont, kun je contact opnemen met Amsterdam Woont via info@amsterdamwoont.nl of bellen 020 244 57 49.
Voorts heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Amsterdam Woont, Lauriergracht 54 BG, 1016 RL Amsterdam, Nederland.

Je browser is verouderd!

Je gebruikt waarschijnlijk Internet Explorer of een verouderde versie van een andere browser. Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Internet Explorer wordt inmiddels niet meer ondersteund. Als alternatief kan er gekozen worden voor de opvolger van deze browser, Microsoft Edge. Of je stapt over naar een andere browser, zoals Google Chrome.