Nieuws
12 november 2019

Raad van State zet licht op groen voor Sluisbuurt in Amsterdam. Nieuwe wijk met zo’n 5.500 woningen komt eraan

De Sluisbuurt, de nieuwbouwwijk op de kop van het Zeeburgereiland in Amsterdam, komt er definitief aan. Nadat de gemeenteraad eind vorig jaar het bestemmingsplan had vastgesteld, heeft de Raad van State een beroep daartegen ongegrond verklaard. Dat betekent dat Amsterdam verder kan met de ontwikkeling van de wijk, waarin zo’n 5.500 woningen komen, deels in woontorens tot 125 meter. 

Sluisbuurt, Amsterdam: duurzame wijk aan het water

Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt op haar website. De Sluisbuurt wordt een duurzame, groene wijk met een unieke ligging aan het water (het IJ), op korte afstand van het centrum van Amsterdam. De wijk krijgt een mix van lage en hoge gebouwen. De woontorens worden maximaal 125 meter hoog. Behalve voor zo’n 5.500 woningen is in het bestemmingsplan volop ruimte voor winkels, horeca, scholen, maatschappelijke voorzieningen en kantoren.

Mix van sociale, middeldure en dure woningen in Sluisbuurt

De Sluisbuurt komt op het nu nog braakliggende stuk land naast de Piet Heintunnel. Bij 40 procent van de woningen gaat het om sociale huurwoningen, waaronder ook studentenwoningen. 35 procent zit in het middensegment (zowel huur als koop). Een kwart van het nieuwbouwaanbod zal bestaan uit duurdere huur- en koopwoningen. Er is ook ruimte voor zelfbouw, op een kavel voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Het gaat om een kavel voor een gebouw met elf tot twintig woningen en een voorziening, zoals een bedrijfsruimte, buurtkamer of kantoor. Op de website van de gemeente vind je meer informatie over deze kavel.

Regenbestendig, energiezuinig, innovatief en groen

De nieuwe wijk wordt in meerdere opzichten heel duurzaam. Zo zal de Sluisbuurt bestand zijn tegen de steeds vaker voorkomende extreme regenval. Daarnaast worden de woningen verwarmd met restwarmte uit het Oostelijk Havengebied. Verder wordt bij de bouw van de gebouwen rekening gehouden met ander gebruik in de toekomst. En dankzij een ondergronds afvaltransportsysteem hoeven vuilniswagens de wijk niet meer in. Bovengronds oogt de wijk, ondanks de vele woningen en voorzieningen, bovendien heel groen. Zo’n 1.000 bomen, groen aan de gevels, daktuinen, parken en plantsoenen zorgen daarvoor.

Voorbereidende werkzaamheden Sluisbuurt in volle gang

De voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk zijn overigens al in volle gang. Zo zijn sloten gedempt en is een nieuwe, tijdelijke sloot gegraven om water af te voeren tijdens de bouw. Uiteindelijk krijgt de wijk een brede gracht, met woningen aan de kades daarvan. Voor de bruggen over deze gracht zijn de ontwerpen inmiddels klaar. De wijk krijgt in totaal negentien bruggen: elf voor al het verkeer, acht voor alleen fietsers en voetgangers. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor het aanleggen van de bruggen in september 2020 van start gaan.

Planning: eerste bewoners vanaf 2022

De gemeente verwacht dat de eerste bewoners en ondernemers zich in de loop van 2022 in de Sluisbuurt kunnen gaan vestigen. De ontwikkeling van de wijk gaat tien tot vijftien jaar duren.

Bekijk overzicht